Sandnes Stedsanalyse

Sandnes Stedsanalyse

Stedsanalyse for Sandnes sentrum basert på metodikken i Realistisk byanalyse - og komplettert med aktuelle tema. Grunnlag for ny sentrumsplan

Sandnes sentrum har en interessant utvikling, med en betydelig vekst de siste tiårene. Byen er i ferd med å utvikle en sentrumsbebyggelse som står i forhold til byens størrelse. Det er behov for langt flere arbeidsplasser i sentrum, og det er nødvendig å styrke bylivet i sentrum. Den nye byutviklingen med det kommende rådhuset innerst i Vågen er slik en viktig brikke. Det positive i at det er betydelig investeringsvilje i sentrum motveies av at viktige historiske områder settes under press. Det nye har en annen skala og strukturer som truer med å dominere og fortrenge eksisterende sentrumsbebyggelse. Vi har derfor forsøkt å gi analysen et strategisk fokus, for slik best å kunne håndtere de utfordringer sentrum står overfor.

Analysen følger oppsettet til Realistisk byanalyse, og er komplettert med kunnskap og data som fokuserer på endring og transformasjon. Det er både elementer vi kan lese ut av de fysiske kartleggingen, av nye kontekstuelle forståelser og av ikke-fysiske elementer. Analysen rommer også registreringer som gir forståelse for bylandskapet, som utgjøres av det bygde i samvirke med det naturgitte landskapet. Vi har forsøkt å få frem en visuell forståelse av omgivelsene som tolker den romlige og stedlige identiteten. Denne bylandskapsforståelsen kan hjelpe å adressere strukturelle utfordringer i byen, og slik bli et operativt verktøy både på et overordnet nivå og i en mer detaljert sammenheng.

  • Kategori: By
  • Sted: Sandnes
  • Areal: 1000 daa m²
  • År: 2017
  • Foto: KAP
Realistisk byanalyse
Realistisk byanalyse
Neset og Krossen
Neset og Krossen
Stasjonsbyen
Stasjonsbyen
Industriby
Industriby
Krums kart
Krums kart
Rutenett og utfyllinger
Rutenett og utfyllinger
Strandsted - Industri - Pionertid
Strandsted - Industri - Pionertid
Omlandssenter - Omstilling - Ny by

Til toppen av siden