Naturlig menneskeskapt

Ropeid

Rasteplass for Nasjonale Turistveger der formålet er å rydde et utflytende kaiområde og gi det besøkskvaliteter. Kaien rommer fra før Jensen & Skodvins vakre ventehus, nå i bruk som åpent bibliotek. Rasteplassen er utformet som en rekonstruksjon av den opprinnelige landskapsformen; holmen graves fri og kontakten med sjøen gjenopprettes. Et nytt landskap av betongmadrasser (tilsynelatende myke) danner overgang fra kaiflate til sjø. Landskapet er møblert med elementer laget av resirkulerte plastbåter

  • Kategori: Land
  • Sted: Ropeid ferjekai, Suldal
  • Areal: 2500 m2 m²
  • År: 2021
  • Foto: Fredrik Fløgstad, Frid-Jorunn Stabell, KAP
Soppkoloni sitteplasser
Soppkoloni sitteplasser
Ny sjøkontakt
Ny sjøkontakt
Rekonstruert landskap
Rekonstruert landskap

Til toppen av siden