Rasteplass for planlagte besøk

Ropeid

Prosjekt under realisering: Ny rasteplass for Nasjonale Turistveger der formålet er å rydde et utflytende kaiområde og gi det besøkskvaliteter. Kaien rommer fra før Jensen & Skodvins vakre ventehus, nå i bruk som åpent bibliotek. Rasteplassen er utformet som en rekonstruksjon av den opprinnelige landskapsformen; holmen graves fri og kontakten med sjøen gjenopprettes. Et nytt landskap av betongmadrasser (tilsynelatende myke) danner overgang fra kaiflate til sjø. Landskapet er møblert med elementer laget av resirkulerte plastbåter. Forventet ferdigstillelse 2021

  • Kategori: Land
  • Sted: Ropeid ferjekai, Suldal
  • Areal: 2500 m2 m²
  • År: Pågående
  • Foto: KAP
Definere plassrommet
Definere plassrommet
Møbler bygget av resirkulerte plastbåter
Møbler bygget av resirkulerte plastbåter
Landskap av betongmadrasser
Landskap av betongmadrasser

Til toppen av siden