Gjenoppdage landsbyen

Randaberg

Perspektivet i dette mulighetsstudiet er både realistisk og visjonært. Det er realistisk fordi man kan øyne en mulig realiseringshorisont; prosjektene kan gjennomføres nærliggende i tid. Samtidig er det visjonært fordi det introduserer nye ideer som vil kreve satsing og involvere aktører som ligger utenfor det planfaglige. Vi introduserer ideer til ny næringsutvikling og nye organisatoriske konstellasjoner.


Randaberg har lykkes å holde fast på og videreutvikle ideen om Den Grønne Landsbyen. De gode resultatene er oppnådd i samarbeid mellom politikere, administrasjon og næringsliv - med Landsbyforeningen som viktig pådriver.  Den Grønne Landbyen er en sterk ide, med fortsatt betydelig utviklingspotensiale. Det virker likevel som det kan være en utfordring å holde riktig fokus når avgjørelser skal tas her og nå.


Den Grønne Landsbyen kan svare på mange av de utfordringer kommunen står overfor. Derfor anbefaler vi å holde fast på landsbytanken, og ikke åpne for nye konkurrenende ideer. Landsbyen bør videreutvikles gjennom fortetting og foredling, ved å utvikle næring tilpasset landsbyen, og ved å bringe inn flere tema som kan bære det grønne. 

Samarbeid med AtSite Landskap

  • Kategori: By
  • Sted: Randaberg sentrum
  • Areal: 50 daa m²
  • År: 2019
  • Foto: KAP
Landsbyrom
Landsbyrom
Grønt torg helt opp til kirken
Grønt torg helt opp til kirken
Endelig et torghus !
Endelig et torghus !

Til toppen av siden