Møteplass ved sjøen

Nye Buøy

Mulighetsstudie for revitalisering av 500 daa industriområde. Prosjektet inneholder konsept for ny næringspark som inkluderer dagens verftsvirksomhet og åpner for nye aktører innen sjørettet næring. To delområder på til sammen 110 daa frigjøres til byutvikling; et lokalsenter og et byområde med arbeidsplasser, boliger og park. Utforming av byplan med bebyggelse, byrom og forbindelser. Nå pågår arbeid med reguleringsplan for del av første utviklingsområde.

  • Kategori: By
  • Sted: Buøy, Stavanger
  • Areal: 500 daa m²
  • År: 2018 -
  • Foto: KAP
Ny kai for Byferjå
Ny kai for Byferjå
Kvidavigå
Kvidavigå
Bangavågen
Bangavågen
Buøy sør
Buøy sør

Til toppen av siden