Grønn allmenning som binder sammen området

Godsallmenningen

Byutvikling i nedlagt sentrumsnært godsbaneområde. En grønn allmenning binder sammen området fra Smithestrøm til Godsen. Bebyggelsen er tilpasset den tilliggende Nybyen og Papirbredden på andre siden av sporene. Området planlegges å romme ca 750 boliger, et lokalsenter og 30 000m2 næringsbygg. Prosjektet utvikles nå til en områderegulering.

Samarbeid med AtSite Landskap og LundHagem Arkitekter

  • Kategori: By
  • Sted: Strømsø, Drammen
  • Areal: 70 000 m2 m²
  • År: Pågående
  • Foto: KAP, LundHagem
Godsbanebygg som felles omdreiningspunkt
Godsbanebygg som felles omdreiningspunkt
Grønn allmenning som binder sammen
Grønn allmenning som binder sammen
Ulike boformer
Ulike boformer
Rekkehus og leilighetsbygg
Rekkehus og leilighetsbygg

Til toppen av siden