Sekkeskurt tegl

Gamle Toldbod

Kulturminne: Gamle Toldbod ble oppført i 1840 som byens første arkitekttegnete bygg. Arkitekt var Christian Heinrich Grosch, som bla har tegnet universitetet i Oslo og var den ledende arkitekten i landet på den tiden. Allerede rundt 1900 var bygget for lite og ble avløst av ny tollbod. Bygget ble etter det brukt som del av et hermetikkfabrikk kompleks – og fikk så hard medfart at det ble fredet i 1923 – etter at statens menn hadde vært på besøk i byen og sett hvilken tilstand bygget var i. Bygget ble overtatt av Havne- og Losvesenet som i dag er blitt til Stavangerregionen Havn og fortsatt er byggets brukere.

Rehabiliteringen ble gjennomført som en totrinns løsning der fasadene som hadde størst behov ble tatt først. Interiøret samt den utvendige trappen (som holdt på å forlate bygget) ble tatt i andre omgang. Alle overflater ble renset ned til de originale materialene. Nye løsninger ble utformet i tett dialog med fylkets konservatorer. Tekniske løsninger ble skjult i gulv, vegger og ubrukte piper. Bygget rommer i dag moderne arbeidsplasser og møteromsfasiliteter tilrettelagt etter prinsippene for universell utforming.

Rehabiliteringen er utført i samarbeid med Schelderup & Gram Arkitekter

  • Kategori: Arbeid
  • Sted: Strandkaien 46, Stavanger
  • Areal: 750m2 m²
  • År: 2014
  • Foto: Marie von Krogh
Møte- og representasjonsrom i u-etasje
Møte- og representasjonsrom i u-etasje
Nye interiørelementer
Nye interiørelementer
Møterom
Møterom
Varige materialer
Varige materialer
Forrom til Havnesjefens kontor
Forrom til Havnesjefens kontor
Nytt og historisk
Nytt og historisk
Inngang fra kaien
Inngang fra kaien

Til toppen av siden