Kontoret

KAP utvikler arkitektur i mange former; fra utstillingsdesign til byplanlegging, fra ideutvikling til bygningsdetaljer. Vi søker innovative, bærekraftige og vakre løsninger i en arkitektur som er kontekstuell og gjennomtenkt, inkluderende og rik.

Kontorets prosjekter er samlet i fire kategorier, men rommer mange funksjoner, skalaer og tilnærminger. 

HJEMME: Eneboliger og hytter, rekkehus og leilighetsbygg

ARBEID: En bred tolkning av arbeidsplasser, fra kontorer til bibliotek, fra undervisningsbygg til utstillingsdesign og hotell

BY: Byplanlegging og urbanisme, situasjons- og stedsanalyse, mulighetsstudier, strategier og reguleringsarbeid

LAND: Byroms- og landskapsinstallasjoner, parkideer og paviljonger

KAPs arkitekter har bred erfaring og god gjennomføringsevne. Som kontor tar vi samfunnsansvar gjennom oppgavens tolkning og utfoldelse - og gjennom deltakelse i det offentlige ordskiftet. Vi tenker at arkitektur handler om å skape møteplasser; sosiale rom for den private sfære, uformelle arenaer for midlertidige samfunn og formelle for kunnskapsformidling og kulturutveksling.

KAPs arkitektur utvikles rundt menneskene i prosjektet og i dialog med omgivelsene. Vi går inn i oppgavene med et sosialt ansvar og et miljømessig perspektiv. En av de viktigste tilgangene til arkitektur ligger i landskapstilnærmingen der bebyggelsens mellomrom bærer store kvaliteter.

KAP Kontor for Arkitektur og Plan ble startet i 2001 av sivilarkitektene Tonje Broch Moe og Henrik Lundberg.

 

Stian Opsal
Stian Opsal Sivilarkitekt
Henrik Lundberg
Henrik Lundberg Sivilarkitekt, partner
Tonje Broch Moe
Tonje Broch Moe Sivilarkitekt, partner
Alla Aniskova
Alla Aniskova Sivilarkitekt
Lene Amdal
Lene Amdal Regnskapsmedarbeider

Til toppen av siden