I hagen til mor

Hagehus

KAP er blitt valgt ut til å delta på utstillingen “NABO - hvordan skal vi bo sammen?” på KODE i regi av Byarkitekten i Bergen
Sammen med AtSite Landskap og Sivilarkitekt Rolf Skjelstad utforsker vi småhus fortettingens muligheter. Vi deltar med prosjektet HAGEHUS - der huset i Kongleveien på Randaberg er med.

Se mer på:
https://kodebergen.no/utstillinger/mai-2022-nabo-hvordan-skal-vi-bo-sammen?msclkid=2a7d681dac4311ec9813b0ca7ea0d642

Til toppen av siden